order

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยวิธีดังนี้ค่ะ

            วิธีที่  1.สั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง e-mail:paofurniture@hotmail.com โปรดระบุรายระเอียดมายังเราด้วยดังนี้
1.สินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ : ชื่อสินค้า-รหัส  จำนวนสินค้า
2.ข้อมูลผู้สั่งซื้อสินค้า : ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรและ e-mail address

       วิธีที่  2.สั่งซื้อทางโทรศัพท์
- คุณสุภาพร  085-7298001 ; 083-6252099   
Tel , fax : (055) 544-429

***สั่ง order โปรดมัดจำ 40 %***

 

Home     Product

 
SEO  by  cakez